AKTUALNOŚCI

18 września 2017

 

W dniu dzisejszym psycholog poradni Agata Susek- Kaczyńska oraz pedagog Gabriela Herda przeprowadza w klasach 7a oraz 6c Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego 2- godzinne warsztaty integracyjne.Celem zajęć będzie integracja zespołów klasowych, rozwijanie wśród uczniów kompetencji interpersonalnych niezbędnych do tworzenia satysfakcjonujących relacji z grupą rówieśniczą oraz efektywnego współdziałania w niej.

 

 

19 czerwca 2017

Jutro 20.06.2017 psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzi dla uczniów Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu prelekcję poświęconą działaniom pomocowym poradni skierowanym do młodzieży oraz bezpieczeństwu podczas wypoczynku letniego. Prelekcja odbędzie się w ramach obchodów szkolnego "Dnia bez przemocy". Po spotkaniu uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

  

14 czerwca 2017

Dnia 13 czerwca Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganiozwał spotkanie dla dyrektorów bytomskich przedszkoli. Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Joanna Berek – członek Zespołu Interdyscyplinarnego na spotkaniu tym przedstawiła temat „Potrzeby rozwojowe i funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym".