REFORMA EDUKACJI

Jeśli chcesz zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświatowej zapraszamy na: 

 

- stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://reformaedukacji.men.gov.pl

 

- stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach - broszura "Dobra szkoła"

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

 

- stronę intenternetową Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menultemld=1014