ZAJĘCIA GRUPOWE

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ

NA TERENIE PPP

W I SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  

 

 

NAZWA / TEMATYKA ZAJĘĆ

 

 

UCZESTNICY:

 

OSOBY PROWADZĄCE

 

„Będę uczniem”

zajęcia

wspierające rozwój intelektualny i grafomotoryczny

 

 

dzieci 6 letnie

 

 

Ewa Jędrzejczyk

 

Anna Niepsuj

 

„Mali odkrywcy”

zajęcia wspomagające procesy uczenia się

 

 

uczniowie

klas II-III

szkoły podstawowej

 

Monika Cieślik

 

Katarzyna Niglus

 

 

„Mały Pitagoras”

zajęcia dla dzieci z trudnościami z matematyki

 

uczniowie klas II-III szkoły podstawowej

 

 

Urszula Kielan

 

„Wyspa skarbów”

zajęcia stymulujące rozwój społeczny i emocjonalny

 

dzieci 5-6 letnie

 

Sylwia Tymińska

 

Anna Szyszka-Wójcik

 

„Tropiciele pozytywnych zmian”

zajęcia dla uczniów z trudnościami w sferze społeczno-emocjonalnej wraz z warsztatami dla rodziców.

 

uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej

 

 

NABÓR OD WRZEŚNIA

DO GRUDNIA

 

 

Zuzanna Krząkała

Magdalena Konieczna

Agnieszka Niżnik-Golda

Elżbieta Bonczek

 

„Skoncentruj się …”

Dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi.

 

uczniowie klas III- IV szkoły podstawowej

 

Ilona Mrowiec

Iwona Płoska

KWALIFIKACJI NA ZAJĘCIA DOKONUJĄ OSOBY PROWADZĄCE POD NUMEREM TELEFONU 32 2819405